Stadsmuseum Almelo

Het Rectorshuis - nr. 7490

Op de plek waar nu het Rectorshuis staat (uit 1927) heeft al in 1634 een "Richtershuys" gestaan. In 1783 werd de Latijnse school hier opgericht, die in 1834 werd opgeheven. Het pand werd meerdere keren verbouwd, o.a. 1827, 1861 en in 1875. Tot in 1962 is het Rectorshuis bewoond geweest en daarna deed het zeventien jaar dienst als opslagplaats. In 1985 werd het pand grondig gerestaureerd waarna het voor de stad Almelo uit historisch oogpunt een zeer belangrijke bestemming heeft gekregen als Museum voor Heemkunde. Na officiele registratie van het museum staat het voormalige Rectorshuis nu bekend onder de naam: Stadsmuseum Almelo.

© copyright 1998 - Stichting Almelo in Woord en Beeld