Het Wevershuisje - nr. 7483

Het Wevershuisje stamt uit de 17e eeuw toen er op deze lokatie nog twee huizen stonden. Medio vorige eeuw werden de twee kleinere panden die als woningen fungeerden, één aan de Kerkengang en één aan de Götte, samengevoegd tot één pand. Tot aan 1979 was het Wevershuisje bewoond en het is in 1982 in opdracht van Monumentenzorg grondig gerestaureerd. Na deze ingrijpende restauratie werd het gebouw eigenlijk meer bekend onder de naam Wevershuisje, waarschijnlijk omdat het pand qua bouwstijl veel gelijkenis vertoonde met de oorspronkelijke weefhuisjes op het Schokland uit de vorige eeuw. Het is nog duidelijk te zien dat de zijde van het pand aan de Götte in het oude vakwerk is gebouwd. Dit is waarschijnlijk het meest oorspronkelijke deel van het pand. Na de restauratie is het Wevershuisje aangekocht door de Gemeente Almelo die het pand verhuurt aan de Stichting het Wevershuisje. Deze stichting brengt diverse oude ambachten, waaronder het weven, opnieuw onder de aandacht van de bevolking.

© copyright 1998 - Stichting Almelo in Woord en Beeld