Hofstraat 3 - nr. 7482

Het begin van de Hofstraat was in de vorige eeuw nog een klein smal steegje dat uitmondde in de Gravenallee en de Bleekweg. Het gebouw dat hier staat, heeft geen verdieping en is voorzien van een dubbel schilddak met hoekschoorstenen en een dakkapel. De voorgevel bevat vensters in de empire-trant, een veel toegepaste stijl onder Napoleon. Het pand is dan ook vermoedelijk in het begin van de negentiende eeuw gebouwd en is zeer beeldbepalend voor een stedebouwkundig beeld dat vrijwel nergens meer in het centrum voorkomt.

© copyright 1998 - Stichting Almelo in Woord en Beeld