Het Oude Raedthuys - nr.7481

Het Oude Raedthuys vond zijn oorsprong in 1489 en werd in 1691 geheel vernieuwd. Het gebouw heeft door de loop der jaren vele funkties gehad. Het werd onder andere gebruikt als stadhuis, gevangenis, rechtbank, kantongerecht, politiebureau, telegraafkantoor, V.V.V.-kantoor, restaurant, bierbrouwerij en bistro. Tijdens de Franse tijd werden de muren bepleisterd en werden ook de zandstenen festoenen verwijderd. Het gebouw kreeg hierdoor een heel ander aanzien. De aangebrachte groeven wekten de indruk dat het gebouw in blokken natuursteen was opgetrokken. Het duurde tot 1972 voordat het oude stadhuis weer in volle glorie was hersteld. Na de grondige restauratie in dat jaar ziet het gebouw er weer uit als in 1691. Pas in 1991 kreeg het gebouw zijn oorspronkelijke naam terug: Het Oude Raedthuys!

© copyright 1998 - Stichting Almelo in Woord en Beeld