De Schulenborg - nr. 45076

De Schulenborg is het oudste natuurmonument van Almelo. Het is een middeleeuwse vluchtburcht en dateert uit de elfde eeuw. De borg bestaat uit twee op elkaar aansluitende rondelen plus een buitenwal. De gracht om de buitenwal wordt gevormd door een natuurlijke loop van de oude Almelose Aa. Door een inham aan de zuidelijke kant van de buitenwal, werd ook de buitengracht voorzien van water uit deze oude waterloop. Vermoedelijk was de borg omgeven door een donjon ter verdediging van de mogelijke bouwwerken daarbinnen.

© copyright 1998 - Stichting Almelo in Woord en Beeld